Nordinnovation Sweden AB

A Swedish company founded 2004.

Nordinnovation bedriver maskin- och materialutveckling inom förpackningsindustrin, har agentur för maskin- och materialförsäljning. Samt teknisk rådgivning på konsultbasis.

© Copyright Nordinnovation