Företaget

 

Nordinnovation Sweden AB, startades 2004, och ägs av tre företag (Tarandrus AB, Nybergs AB samt Graniten Engineering AB). Vi är verksamma främst i Norden.

Företaget har en långsiktig plan att bygga upp en affärsverksamhet med maskinförsäljning som vilar på extremt god kompetens inom området förpackningsmaskiner. Kunskaper om kundernas processer är prioriterade och tillsammans har vi faktiskt samlat ihop många år av arbetslivserfarenhet från insidan av våra kunders branscher. Vi vet inte allt, men en god del.

 

Vi kan idag erbjuda ett mycket starkt utbud av maskiner från våra utvalda leverantörer i Europa och Asien. I Asien är då främst Korea det land som har rätt erbjudande. Vi uppmuntrar våra kunder att söka de mervärden man finner där.

 

Genomgående är att vi inte kompromissar med tillförlitlighet och kvalitet varför våra erbjudanden bygger på premiummaskiner från leverantörer som är väletablerade, har en tydlig historik och framförallt inte kopierar, utan har kompetens/förståelse och vårdar sin teknologi självständigt.

 

Vi upplever idag ett trendbrott genom att fler och mer omfattande affärer kunnat genomföras. Framför allt våra koreanska leverantörer har överträffat kundernas förväntningar, då ju en viss skepticism med rätta finns mot den asiatiska maskinkulturen generellt. Kopiering, konstiga lösningar och udda komponenter förekommer, sådant som vi har valt att inte befatta oss med.

 

En avgörande framstegsfaktor har varit ökad ”affärsförståelse” som vi tålmodigt arbetat för. Insikten om att det råder ’pålitlighet på alla plan’ har ökats hos våra kunder. Detta tack vare de besök vi ordnar hos våra samarbetspartners. De kulturella skillnaderna kan då upplevas och man kommer till insikt om att kundfokus och affärsmässighet är för oss att lära utav. Samtidigt att leveranssäkerheten och maskinkvalitén är minst lika självklar där som här.

 

Nordinnovation har, på den för alla så viktiga eftermarknaden, avtalat fram längre garantitider. Det anser vi är en viktig markör om åtaganden som sträcker sig in i framtiden. Vidare har vi breddat och fördjupat supporten genom samarbete med tekniker från Nybergs Maskin och Graniten Engineering. Människor som finns här, fabriktränas där och samtidigt kan branschen och kundprocesserna. Vi vill dock framhålla vår positiva erfarenhet av den snabba och professionella supporten eller exempelvis formatdelsförsörjningen som våra leverantörer på ett imponerande sätt bevisat under åren.

 

Nordinnovation har med sin starka produktportfölj och nätverk inga problem att genomföra större projekt, antingen mixade med våra kunders egna projektarbeten, eller att erbjuda ”turn key-lösningar’ på hög nivå.

 

Att följa kundens önskemål av byggkomponentval, normer och praxis i kundernas bransch är givetvis ett signum för oss.

 

Vi tillmötesgår gärna behov av referenser om så önskas!

 

/Nordinnovation AB

Peter Hjorth